Mennesket er ingen Toyota

Norske sykehus bygges ned. St. Olavs er regelmessig overfylt, og det er ikke nok plass til pasientene. Det er noe galt med våre lederes virkelighetsoppfatning. St. Olavs og Orkdal har avlyst operasjoner på grunn av overbelegg som følge av at mange har blitt influensasyke. Overbelegg er mer regelen enn unntaket, mener artikkelforfatteren.

Røsk opp i helse-byråkratiet

Noko er rote i det norske helsevesenet. Det meiner i alle fall forfattarane bak den nye boka «Ny helsepolitikk – det finnes løsninger». Boka skildrar fleire problem. Press på å skrive ut pasientar for tidleg fører til at talet på re-innleggingar stig. Byråkratar utan fagleg forankring og kontakt med grunnplanet. Utvikling av ein fryktkultur. Auka konsulentbruk. Mangel på tillit.

Paradigmeskiftet

I helse­vesenet blir hundretusener av pasienter «glemt» av «systemet». I politiet blir tung narkotikakri­minalitet nedprioritert. I grunn­skolen blir barnas prestasjoner målt mot prestasjoner i land der barna får juling påskolen. I Nav fattes vedtak påsviktende grunnlag for åøke «vedtakspro­duksjonen». Dette er konsekven­ser av NPM.

Kafka på Ullevål

Pågar det svartmaling eller skjønnmaling av helsevesenet? Les Alf Skjeseth sin kommentar av HTA sin debattbok Ny helsepolitikk - det finnes løsninger.

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

Verden trenger ikke politikere som lyver, fordreier og benekter fakta. Norges gode sykehus med alle sine motiverte og dyktige ansatte og landets befolkning fortjener bedre. Norge trenger nå politikere som tør å snakke sant om de utfordringer vi kommer til å møte fremover.

Vårdplatsbristen - et innblikk i det svenske helsevesen

Valeria Castro Tejera frustrasjoner som oppsto etter en vakt som koordinerende lege ved akuttmottaket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset endte opp i ett inlegg på Facebook som nå har spredd seg om ild i tørt gress. "De skäms och frågar ”får jag lägga in den här patienten?” när det var helt självklara inläggningsfall. Vi håller på att fostra en ny generation av läkare och sköterskor i en miljö av stress angående logistik och vårdplatsbrist"

Helsefabrikkene

Du er en produksjonsmedarbeider. I en fabrikk med biomasse i ordre-reservene. Der styringstall, målstyring og overskudd er på agendaen i alle styremøtene. Da sykehusene ble til helseforetak for 15 år siden, skjedde noe mer enn at man fikk en ny eier. Sykehusene likner mer og mer på helsefabrikker.

Korridorpasienter er regel, ikke unntak

Norske sykehus lider av et kronisk overbelegg. Det er alvorlig. Forskning har vist at pasientdødeligheten øker når belegget er høyt. Helsetilsynet og Legeforeningen har anbefalt et tak på 85 prosent av sengebelegget. PåHaukeland, hvor jeg selv jobber, har beleggsprosenten ved flere avdelinger det siste året ligget godt over 100 prosent.

Lanseringsseminar av debattboken Ny helsepolitikk – det finnes løsninger

Debattboken Ny helsepolitikk – det finnes løsninger, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis i disse dager av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen. Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til mye byråkrati, overdrevent økonomifokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos både helsepersonell og pasienter. Dette er bakgrunnen for etableringen av foreningen Helsetjenesteaksjonen. Men mange blir svar skyldig hvis de blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Sektoren oppleves som komplisert, og det er trolig også grunnen til at politikere fra alle partier viker unna, ikke våger å ta de viktige helsepolitiske be

Det sengeløse helsevesen

ER VI PÅ VEI TIL DEN SENGELØSE, HJERTELØSE OG KLASSEDELTE HELSETJENESTEN? Norge har historisk sett hatt et meget godt offentlig helsevesen, og samfunnskontrakten har vært at alle innbyggere skal få god medisinsk behandling så å si gratis gjennom sin skatteseddel. Etter at Norge ble super rikt gjennom oljeformuen, begynte det også å melde seg en gjerrighet, en bekymring om at helsevesenet var for dyrt og at vi måtte spare Interessant nok, var og er Norges totale helse utgifter moderate i forhold til brutto nasjonal produkt, der både Danmark og Sverige går forbi oss. Kronikk av Oluf D. Røe, publisert i Økonomi og Samfunn.

Oppdraget er utført, men er jobben gjort?

Å standardisere tjenester kan synes lønnsomt og effektivt, men pasientene får ikke nødvendigvis den hjelpen de søker og reelt sett har behov for. Kronikken er basert på NPM og betydning for omsorgskvalitet. Hva vet vi om omsorgskvalitet innenfor rammene av dagens modell?

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square