Snu eller gå av!

For Bent Høie er politisk seier viktigere enn å redde liv. Pasientsikkerhet er ikke et relativt begrep hvor vi kan inngå kompromiss. Bent Høie mener det når han vil gjennomføre politikk som før eller siden vil føre til dødsfall.

Omorganiser Helsedepartementet

Ellen Tveter Deilkås sitt innlegget fra Dagsavisen 13.2.17 viser at forslaget fra Lørenskog arbeiderparti er et godt eksempel på et tiltak som har begrenset omfang, men som ville bidra på en god måte til å føre helsepolitikken i en litt mer positiv retning.

Politisk styring – for pasientene

For regjeringen er det viktig å bevare og videreutvikle de små akuttsykehusene og sørge for at de gir pasientene et tilbud av god kvalitet, skriver Bent Høie.

Vi trenger en debatt om helsetjenestene

Vi i Helsetjenesteaksjonen (HTA) er ikke i tvil om at utviklingen går i feil retning. Helsetjenesten i dag erfares som mer fragmentert, uoversiktlig og mindre trygg for pasienter, pårørende og ansatte enn bare få tiår tilbake. Denne utviklingen burde bekymre alle som er interessert i hvor samfunnet vårt er på vei.

Politisk styring på liv og død

Høie sier at akuttkirurgi ikke berger mange nok til at det kan bestå ved nevnte lokalsykehus. Jeg tror ikke på Høies mantra om «pasientens helsevesen». Det er kun dårlig kamuflasje av det faktum at statlige nedskjæringer og sentralisering er viktigst. Hva som er til pasientens beste er mindre viktig da det ikke passer inn i nyliberal ideologi. Les Lars Andreas Berre Haukelidsæter (sykepleier ved St. Olavs Hospital) sin utfordringskronikk til Høie.

Kamp om fagmakta

Helseaksjonistar har levert eit velmeint, men ujamt bidrag til ein viktig debatt. Vonleg blir organiseringa av offentlieg sektor – som helsevesenet - for første gong tema i ein valkamp, skriv BTs bokmeldar.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square