Bør vi få ro i sykehusene?

Det er ikke nødvendigvis riktig medisin å forskrive «ro i sykehusene», slik Arbeiderpartiet vil, skriver Trude Basso, lege og tillitsvalgt. Hun mener avstanden til Høyre er svært liten.

Sykehusene bruker mer penger på konsulenter

Totalt utgjorde kjøp av konsulenttjenester i 2015 rundt 12 milliarder kroner. Helse- og omsorgsdepartementets departementsområde brukte nær 2,5 milliarder kroner på konsulenter i 2015. Her er det helseforetakene som peker seg ut som den virksomhetstypen der flest virksomheter oppgir at det har vært en økning i utgiftene til konsulenttjenester i perioden: 70 prosent av helseforetakene oppgir at det har vært en økning.

Erstatt målstyring med tillitsbasert styring

Sverige har nå offisielt forkastet «new public management» (NPM) med blant annet utstrakt bruk av mål- og resultatstyring, kontroll og rapportering. Politikere og byråkrater i vårt naboland har erkjent at mål- og resultatstyring som skulle erstatte detaljstyring hverken har ført til bedre og mer effektiv ledelse eller resultert i økt delegering og reell ansvarliggjøring av de underliggende etater.

Dyr nettverksbedrift på mange leirføtter

Avstand til sykehus betyr stadig mer for befolkningen siden akutte tiltak og nye metoder kan være livreddende, men er avhengig av å komme tidsnok under behandling. Videre planlegging for et godt, ryddig og solid helsetilbud i Oppland og Hedmark må sette pasienten og befolkningen i sentrum og ikke føre til sentralisering og avfolkning av mer fjerntliggende, men viktige strøk.

Har Aftenpostens Joacim Lund solid bakgrunn for egne meninger?

Én uke etter at Aftenpostens Joacim Lund har breiet seg på side 2 og 3 med en kunnskapsløs og nedlatende raljering over dem som er kritiske til overdreven sentralisering av sykehustjenester, slipper et mikroskopisk forsøk fra HTA ved Torgeir Bruun Wyller på å balansere det hele til på nesten usynlig plass bakerst i avisen.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square