Klokkene ringer for Sykehuset Innlandet

Ved å fjerne helseforetaksstrukturen og reetablere seks somatiske og to psykiatriske sykehus til 9,4 milliarder kroner, kan gevinsten og samarbeidet rundt Mjøsa bli synergistisk – og gi det beste akuttkirurgiske tilbudet til pasienter i Oppland og Hedmark. Her kan du laste ned kronikken MED TABELL Kronikk skrevet av Bjørg Marit Andersen, varamedlem i HTA

En varslet katastrofe

Det hittil mest dramatiske forslaget i norsk sykehusplanlegging kom i juni 2016. Ullevål sykehus legges ned, funksjonene flyttes til Rikshospitalet.

Fastlegeordning i åndenød

Unge leger vil ikke finne seg i gratis ekstraarbeid på kveld og helg, legevakt kveld, helg og natt til de er 60, på toppen av en arbeidsuke langt utover det andre har. Allmennlege Kristian A. Østby hevdet i en kronikk i Aftenposten 31. januar i år, under tittelen «Fastlegenes perverse incentiver», at fastlegenes prioriteringer i stor grad blir styrt av takster og profitthensyn. Fastlegeordningen har dessverre langt større utfordringer enn takster og bruken av dem. All ressursøkning har de siste årene gått til spesialisthelsetjenesten, i særdeleshet til byråkrati, administrasjon, helseforetak og rådyre konsulenter. Primærhelsetjenesten og fastlegene har blitt neglisjert.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square