Den nye helseadelen

I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken av en mer eller mindre anonym byråkratmakt som styrer politikerne, og som får igjennom fusjoner og reformer som er langt fra vellykkede. Hvem er så disse «navnløse», men mektige personene, og hva har de utrettet? Kommentar fra Torgeir Bruun Wyller: Hvordan møte helseadelen? Rune Slagstad fortjener stor takk for at han formidler så detaljert kunnskap om de viktige men tilsynelatende uforståelige prosessene som har gått for seg i norsk helsepolitikk de siste par tiårene. Hans gjennomgang gir større forståelse for vesentlige, men til nå lite omtalte utviklingstrekk i moderne norsk historie, og for hvordan vi er havnet der vi e

Fagfolkene må stå frem

TIDSSKRIFTET gjorde i forkant av stortingsvalget opp status for norsk helsepolitikk. 14 skribenter fra ulike deler av helsetjenesten; allmennpraksis, sykehus, forskning og Den norske legeforening, skrev hver sine bidrag i et eget valgnummer. Aldersspennet på de åtte mennene og seks kvinnene var fra professor emeritus til representanter for Yngre legers forening. Bildet som tegnes, er dystert. Til dels svært dystert. Den første skribenten, UiO-professor og geriatri-overlege Torgeir Bruun Wyller, slår an tonen uten å se særlig mange lyspunkter: «De bekymringsfulle reformene i norsk helsetjeneste de siste årene, som konsernorganisering av sykehusene, nedbygging av sengetall, dårlige funderte sy

Nye veier i Helsepolitikken

Vi takker Geir Sverre Braut for anmeldelsen av Ny helsepolitikk – det finnes muligheter, utgitt av Helsetjenesteaksjonen og Dreyers forlag. Braut er balansert og gir motstand på noen punkter – slik vi ønsker. I denne ånden vil vi kommentere noen av poengene.

Danmark med samme problemer som i Norge!

Exit excel-ark. Konsulenter og bureaukrater skal ud af ledelsen, og fagligheden sættes i højsædet. Ellers bliver det danske sundhedsvæsen aldrig raskt, mener professor Liselotte Højgaard. Er der en læge til stede?

Fire saker valgkampen kunne handlet om

Når dette skrives, er valgkampen knapt begynt. Men det er ikke dristig å spå at de helsepolitiske debattene kommer til å handle om symbolsaker i stedet for viktige spørsmål. Fire sentrale temaer kunne vært tillitstap, styring på bekostning av ledelse, irrelevante suksesskriterier og dyrking av omdømme fremfor kvalitet.

Ja til et forsøk med samordnete helseregioner!

Ap har foreslått et forsøk med en helsereform der forvaltningen av spesialisthelsetjenester i sykehus og helsetjenesten i kommunene blir samordnet i et regionalt forvaltningsnivå. Forslaget er støttet av Frp og det nye Helsepartiet og har dermed store muligheter til å bli realisert. Et slikt forsøk kan åpne for en ny giv i helsesektoren og et farvel til den primitive økonomi- og sparestyringen som denne sektoren er utsatt for nå.

Vi trenger ikke en ny, gigantisk helsereform som den Ap foreslår.

Arbeiderpartiet åpner opp for en ny gigantreform av norsk helsevesen der kommunehelsetjenesten og sykehusene får felles ledelse og finansiering (DN 4. august). Det skal styres fra et nytt forvaltningsnivå som er større enn kommunene men mindre enn regionene. Arbeiderpartiet har rett i at pasienter for ofte blir kasteballer mellom dagens nivåer i norsk helsevesen. Men et nytt forvaltningsnivå utenfor demokratisk kontroll, er ikke svaret på dette. En slik reform vil frata dagens velferdskommuner ansvaret for helse- og omsorgstjenestene.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square