Bare litt gravid? Om grenser for profitt i helsenæringen

Norge har lang tradisjon for ikke-fortjenestebaserte helsetjenester drevet av ideelle organisasjoner som supplement til offentlige tilbud. De seinere år er det også etablert private selskaper som tar ut utbytte fra virksomheten. I debatten om kjøp av velferdstjenester fra disse selskapene er begrepene profitt og profitør trukket fram. Ønsket om å begrense disse selskapene karakteriseres som ideologisk begrunnet, og fornøyde brukere holdes fram for å legitimere tjenestene. Det er ingen grunn til å tvile på historiene. Jeg legger til grunn at selskap drives etter forskriftene ifølge rådende politiske retningslinjer. Imidlertid kan det være nyttig å avklare begrepsinnhold og se hvilken større s

Ja, fagfolkene må stå frem

RÅTNER PÅ ROT? Helsetjenesteaksjonen har gang på gang understreket at Norge har et usedvanlig godt helsevesen, som på mange måter er velferdsstatens juvel. Det er derfor vi er så opptatt av å verne om dette systemet – etter fattig evne å forsøke å beskytte det mot et ekspanderende vanstyre, og legge mye arbeid i å lansere seriøse alternativer (2). Vi ser nemlig en stor fare for at vårt unike system – et skattefinansiert og solidarisk helsevesen av høy kvalitet for alle – over tid vil råtne på rot hvis dagens utvikling får fortsette i retning forvokst byråkrati, overdrevent økonomifokus og bruk av kvasi-markedsløsninger der slike ikke er egnet.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square