Her er hva vi taper når fastlegeordningen nå kan bryte sammen pga manglende faglig kunnskap hos mynd

"Er det virkelig en fordel med kontinuitet i en behandler-pasientrelasjon? Fastlegeordningen bygger på at det er kvalitativt bedre å ha én fast lege som man bygger en relasjon med enn å ha flere, med kortere relasjoner. En kanadisk oversikt over vitenskapelige funn fra 1985 til og med 2017 finner at det gir god mening i å satse på slik “relasjonel kontinuitet” i forhold til en behandler. Det er en økende mengde bevis som peker på assosiasjonen mellom kontinuitet i relasjonen til én behandler, og i mindre grad med kontinuitet på praksisnivå, og bedrede resultater og tilfredshet. For noen målbare effekter, (bruk av tjenester og mortalitet) er det sånn at jo større grad av tilknytning, jo bedre

Konsekvensen av sviktende faglig kompetanse ser vi nå også true fastlegeordningen

"Virkeligheten er at allmennmedisinsk kunnskap og definisjonsmakt blir devaluert av aktører – offentlige og kommersielle – med egne agendaer. Helsemyndighetene bruker fastlegen som salderingspost, syndebukk og ekspeditør. Private helseforsikringer, hittil tegnet av en halv million nordmenn, undergraver vedtatte prioriteringskriterier."

Fagfolk må lede fagfolk

Andre faggrupper ser også nødvendigheten av faglig basert styring av virksomheter i offentlig sektor: "Konklusjonen må være at fagfolk må lede fagfolk. Omorganisering av offentlig sektor er for viktig til at man kan la den ledes av folk som titulerer seg selv som endringsledere. Når de ikke kjenner faget til dem som skal administreres, er det naturlig at de isolerer seg i egne bobler i administrasjonen som får et dem/oss forhold til de som skal administreres."

Trønderopprøret - engasjerte fastleger i Trøndelag

Trønderopprøret har nå publisert en "Håndbok om fastlegeordningen". Den er beregnet som informasjon og "beslutningsstøtte for dugnaden om en ordning i krise" Ulike forfattere bidrar til å belyse hva dette handler om og hva som er i spill.

Fastlegemangel i Tromsø og Bergen

Bergen sliter med rekrutteringen av fastleger. I Tromsø nærmer det seg legekrise. – Vi har en forverring av rekrutteringen til fastlegehjemler. Vi meldte grønn situasjon og god rekruttering i sommer. Nå melder vi gult, sier etatsdirektør Brita Øygard i Etat for Helsetjenester i Bergen. Bergens helseledere har satt varsellampen på og i Tromsø har legesituasjonen gått fra lysegrønn til nesten rød. Fastlegesituasjonen er merkbart vanskeligere, et halvt år etter VGs kartlegging.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square