Håndbok om fastlegeordningen

Beslutningsstøtte fra Trønderopprøret til dugnaden for en ordning i krise Denne "Håndbok om Fastlegeordningen" er utarbeidet av en redaksjonsgruppe blant 25 fastleger i Trondheim, som samtidig alle sammen er universitetslektorer i lege-pasientkommunikasjon ved NTNU. Tro oss: Vi er alle enige om at denne kombinasjonen gir oss «Norges beste legejobb». Kanskje har vi større enn vanlig kjærlighet for faget vårt, allmennmedisinen, og for systemet vi jobber i: Fastlegeordningen. På en felles samling i juni 2017 oppdaget vi at vi likevel, hver enkelt av oss, satt med opplevelsen av for stor jobbslitasje og «dette går ikke stort lenger». Samtidig kom det klare signaler fra hele landet om bemanningsp

Effektivisering kan føre til at pasienter dør

Pasienter med flere og diffuse symptomer blir taperne, mener professor Torgeir Bruun Wyller. – Effektiviseringen av sykehusene har vært riktig inntil et visst punkt, sier Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo. – For 20 år siden kunne man bli lagt inn flere dager før en planlagt operasjon. Nå kommer man ofte samme dag som man skal opereres, og man skal raskt ut igjen. Det er fint. Men det er ikke forsvarlig å bygge ned sykehusene mer nå, mener Wyller.

Korridorpasientene som ikke forsvant

Helseminister Bent Høie presenterte sykehuset i Østfold som et praktsykehus da det åpnet i 2015. Men helt fra start har det vært for lite. De neste årene planlegges det å bygge og oppgradere til sammen elleve sykehus. Nå advares det mot at feilen gjentas.

Vil avvikle Helse Nord

Torgeir Knag Fylkesnes tror på færre konflikter og bedre helsehjelp dersom styringa av sykehusene ble flyttet nærmere pasientene.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square