Kjemper for å redde Ullevål sykehus

I 2016 gikk styret ved Oslo universitetssykehus inn for at Oslo i fremtiden skal bestå av tre sykehus, Rikshospitalet, Aker og Radiumhospitalet. Noe som betyr at Ullevål sykehus skal legges ned. Nå er omkampen i gang.

Kjære Helseminister Bent Høie: opprop fra helsepersonell om forholdene innen psykisk helse.

Det er i det siste via NRK kommet frem svært nedslående tall knyttet til selvmordsstatistikken i Norge. Tallene er i stor grad knyttet til pasienter som har vært i behandling under psykisk helsevern eller nylig utskrevet. Det er alvorlig; og det reiser mange spørsmål. Psykisk lidelse kan gi seg utslag i tilstander som er vanskelige å behandle, både terapeutisk og medikamentelt. Som tidligere sagt, er det neppe mulig å fange opp og redde alle. Men hvorfor klarer vi ikke å hjelpe flere?

Overlege mener nedbyggingen av sengeplasser setter liv i fare

Sven Erik Gisvold, NTNU-professor og overlege ved Anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital, har bestemt seg for å ta et oppgjør med nedbyggingen av norske sykehus rett før han går av med pensjon. – Nedbyggingen må stoppe. Pasienter sendes hjem, må snu i døren, eller skrives ut for tidlig – fordi det ikke er plass. Det setter liv i fare, sier Gisvold til VG. Overlegen har ingen statistikk å vise til som belegg for påstanden, men sier han selv har sett tilfeller av at pasienters liv har blitt satt i fare på grunn av sprengt kapasitet. Flere av historiene dro han fram på en tordentale på årsmøtet til Helsetjenesteaksjonen nylig.

Samlet kirurgmiljø krever prosedyrelister

Fagmiljøene truer med at de vil slutte å utføre fagmedisinske vurderinger for helsemyndighetene dersom kravet om forskriftsfestede prosedyrelister i spesialistutdanningen ikke tas til følge.

Sykehusene blir trangere og personalet må løpe stadig fortere. Dette er planlagt.

Aftenposten hadde den 17. mars en grundig artikkel om det nye sykehuset i Østfold. Da det ble åpnet i 2015, lovet helseminister Bent Høie at det ikke lenger skulle være pasienter i korridorene. Det siste året har 3800 pasienter ligget der, forteller Aftenposten. I intervjuet med Bent Høie gir han inntrykk av at denne kapasitetsmangelen ikke var med i planene for det nye sykehuset, men der tar han feil. Det samme har nemlig skjedd ved nybygging av alle sykehus de siste årene.

Korridorpasientens møte med det moderne sykehuset

"18. mars ble jeg akuttinnlagt ved Sykehuset Østfold. Der fikk jeg møte det moderne sykehusets skyggeside. Som korridorpasient hadde jeg ingen opplevelse av redusert smitterisiko, konfidensielle samtaler med ro og bedre søvn, som er begrunnelsen for enerom. Jeg var på B-laget, de som ikke ble prioritert. I gangen er det kontinuerlig trafikk av sykepleiere, leger, portører, renholdspersonalet og andre pasienters pårørende. Jeg hadde ikke tilgang på toalett og bad. Det var flombelysning. Konsultasjon med lege ble foretatt på gangen."

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square