“Should I stay or Should I go….” Om å forlate Helse Møre og Romsdal!

Jeg har hatt et langt og godt arbeidsforhold, preget av kjærlighet, til spesialisthelsetjenesten først og fremst i Møre og Romsdal. Hovedsakelig har jeg arbeidet ved Molde sjukehus. Men jeg har også jobbet ved sykehusene i Ålesund og Kristiansund og sittet i toppledergruppen i Helse Møre og Romsdal. Det gjør derfor ganske vondt når The Clash og Mick Jones sitt fundamentale spørsmål blir aktuelt for meg i forhold til arbeidsplassen min. “Should I stay or Should I go?"

STATEN I STATEN

Eit anbod har resultert i pilotflukt og ambulansefly på bakken. Kven som har ansvaret, er det ikkje lett å bli klok på. KVEN STYRER? Helseminister Bent Høie (H) har ansvaret for akuttberedskapen i Noreg, men kven bestemmer over anboda?

Betaler 600.000 i uken for ekstra ambulansefly

Mange ambulansefly har i vår stått på bakken på grunn av pilotmangel, etter at dagens operatør Lufttransport tapte anbudet etter 25 års drift. Babcock, som fikk oppdraget i stedet, skulle kunne drive tjenesten 900.000 kroner billigere i uken, og på den måten spare 282 millioner kroner i løpet av oppdragsperioden på seks år. Men vrakingen av Lufttransport har også en utgiftsside. Luftambulansetjenesten har den siste måneden leid inn ekstra fly, helikoptre, ambulanser og mannskap for å sikre den livsviktige beredskapen.

Høie-loven av Stig Hansen

1. Du skal ikke tro at du betyr noe som pasient. 2. Du skal ikke tro noe er viktigere enn helseforetaket. 3. Du skal ikke tro du vet mer enn direktørene. 4. Du skal ikke innbille deg du er sykere og fattigere enn oss. 5. Du skal ikke tro at du har mer innsikt om helse enn oss. 6. Du skal ikke tro du kan være bedre pasient enn oss. 7. Du skal ikke tro at du duger til helsehjelp uten at det er økonomisk vurdert. 8. Du skal ikke kritisere systemet. 9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om enkeltindivider. 10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan?

Alle mener at Oslo trenger nye sykehusbygg. Men der stopper enigheten. Hvor skal de ligge, hvor store skal de være og hvilke funksjoner skal de ha? Utgiver: Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Oslo legeforening, mai 2018

Planene for Aker og Gaustad viser at Ullevål må bestå

Oslo universitetssykehus HF er planlagt videreutviklet med et stort akuttsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Ullevål fases ut på sikt, og området kan da fristilles til byutvikling.

Det mangler et alternativ i sykehusplanene i Oslo

Direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, kommenterer ikke alle fremlagte fakta om sykehusplanene i Oslo. Bjørn Erikstein kommenterer 23.4. Bjørg Marit Andersens innlegg i Dagsavisen 19.4. Han kommenterer ikke Bente Odners og Randi Werner-Erichsens kronikk i Dagsavisen 13.4.,, med overskrift «Hvorfor skal Ullevål legges ned?». Kan det være fordi vi har tatt med ubehagelige fakta som han ikke kan tilbakevise?

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square