Fastlegekrisen er hele helsetjenestens krise

Fastlegeordningen er i krise, slik det nylig er blitt godt beskrevet blant annet av Ivar Thomsen & Arnulf Heimdal (1), av Christian Nelson (2) og ikke minst av «trønderopprørerne» (3). Det bør bekymre fler enn fastlegene selv. Et sammenbrudd i fastlegeordningen vil få store negative ringvirkninger for hele helsetjenesten. Jeg etterlyser sterkere gjensidig solidaritet mellom fastlegene og ansatte både i kommunene og i sykehusene. Alle står oppe i den samme grunnleggende krisen.

Pasientuvennlige sykehus

Budsjettkontroll er enkelt, pasientsikkerhetskontroll er vanskelig. Pasientsikkerhet er et flytende begrep. Pasientskader kan ha sammenheng med overbelegg, høyt arbeidstempo, slitne pleiere og manglende kompetanse. Ledelsen skal sørge for budsjettbalanse, men har også ansvar for å legge forholdene til rette slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt.

Mer om forstoppede lyr

Jeg takker Sigurd Hortemo for at han har tatt seg tid til å svare på en litt rebelsk professors sorgmuntre bloggpost i Dagens Medisin om tendensen til å sette form fremfor innhold. Dessverre treffer svaret på siden av det som var mitt poeng. Hortemo forklarer hvorfor det er viktig at leger som vil behandle sine pasienter med uregistrerte preparater må begrunne dette. Jeg er selvsagt helt enig i det.

En dyr og dårlig idé

OUS-direktøren svarer ikke på de spørsmålene kritikerne av Gaustad-prosjektet har reist. I Dagsavisen 31. juli kommer administrerende direktør for Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein med et tilsvar til de innvendinger som har kommet til hans planer om en storstilt utbygging av Rikshospitalet på Gaustad. Men typisk nok et det meste honnørord som «høykvalitetssykehustjenester, og raskt ta i bruk ny helseteknologi, til pasientenes beste.» Han erkjenner riktignok at planene har vært mangelfulle med hensyn til befolkningsvekst når han skriver: «Utover høsten vil de nye SSB-tallene tas inn i planene».

Oppdrag overført – til primærhelsetjenesten

Helseminister Høie avviser at «Pasientens helsetjeneste» bidrar til å øke fastlegekrisen. Som sykehuslege vil jeg avvise Høies påstand. For som han selv sa da han presenterte sitt prosjekt i 2014: -Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square