Utvikling i andel administrativt personale i norske helseforetak

Sammen med professor i geologi Bjørn Jamtveit og stud.med. Astrid U. Jacobsen har Torgeir Bruun Wyller sett på forholdet mellom andelen helsepersonell og andelen administrativt personale i norske helseforetak. En generell regel er at andelen administrativt ansatte øker med størrelsen på en organisasjon. Men norske helseforetak avviker fra dette mønsteret. De tolker det dit hen at økte administrative oppgaver som følger av organisasjonenes størrelse, ikke kompenseres med tilstrekkelig støttepersonell. Dermed går mer av helsepersonellets oppgaver vekk til rent administrativt arbeid.

Dødelig personvern

Personvern er viktig, men må pasienter dø av det», spør Aftenposten 15. desember. Foranledningen er at Norge ikke har et sentralt register over pasienter som har implantert pacemaker eller hjertestarter. Av hensyn til «personvernet» har man insistert på en struktur som har vist seg for vanskelig å etablere. Et dansk, EU-godkjent register er ikke sikkert nok for Oslo universitetssykehus. Da får heller pasientsikkerheten lide. Aftenposten skriver at et enøyd fokus på personvern går ut over pasientsikkerheten. Det stemmer, og Aftenposten skal ha honnør for å ha satt saken på dagsordenen.

Arbeiderpartiet svikter Oslosykehusene

Oslo universitetssykehus (OUS) er en pågående skandale hvor Oslo Arbeiderparti med Raymond Johansen i spissen ikke vil lytte til fortvilte ansatte, fagforeninger og aksjonsgrupper. Eksempler fra rekken av uforståelige vedtak er nedleggelse av Aker sykehus og Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus-2035 rammer Oslo – og Innlandet

Helse Sør-Øst planlegger sykehusutbyggingen av Oslo universitetssykehus fram til 2035 på et uetterrettelig, underestimert og underbudsjettert grunnlag. Dette vil gå ut over befolkningen i hele helseregionen både med hensyn til behandlingstilbud og nødvendige ressurser til annen sykehusutbygging – også i Innlandet.

Kritisk sengemangel rammer de eldre

«Eldrebølgen» er et tosidig fenomen. Når andelen eldre i befolkningen øker, er det bl.a. resultat av synkende barnetall. Når det absolutte antallet øker, er det bl.a. resultat av vellykket forebygging. Eldrebølgen er noe vi har forebygget oss til, ikke noe vi kan forebygge oss fra. For 100 år siden døde folk av infeksjonssykdommer som unge, for 50 år siden av hjerte-karsykdom som middelaldrende. Nå lever vi til vi blir gamle.

Om styring av sykehus

For mange sjikt av ledere har ingen kontakt med den kliniske hverdagen. Det har utviklet seg noen trekk ved styring av våre sykehus som svekker kvaliteten på det medisinske arbeidet, og som er unødig kostbare. Disse trekk bør derfor endres.

Er risikoen for stor? Åpent folkemøte på Ullevål den 10.12.2018 kl 16.00 om den planlagte nedleggels

HTA holder et åpent møte mandag den 10. desember 2018 i samarbeid med fagforeningene om den planlagte nedleggelsen av Ullevål. Hva mener egentlig - sykepleierne, jordmødrene, portørene, helsesekretærene, legene, hjelpepleierne, psykologene, renholderne og alle de andre som må til for å drive et godt sykehus? Helsetjenesteaksjonen inviterer i samarbeid med Oslo Legeforening, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Norsk Psykologforening og Jordmordforbundet til åpent møte mandag 10. desember kl. 16-1830 i Store Auditorium på Ullevål sykehus.

Sprekker med 9,4 milliarder

De nye sykehusene på Aker og Gaustad blir nær ti milliarder kroner dyrere enn helsebyråkratene trodde for bare et halvt år siden. Nå varsler Oslo universitetssykehus innsparinger ved dagens sykehus for å finansiere en samlet prislapp på 32,5 milliarder kroner for første byggetrinn ved de to sykehusene.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square