Foretaksproblemet

Før vi innfører foretaksmodellen i høyere utdanning, er det nyttig å se på hvordan den egentlig funker. Offentlig sektor i Norge har i de senere år vært preget av reformer og sentralisering til færre og større enheter. Sykehusreformen og politireformen er nå gjennomført, men også innen forskning og høyere utdanning har vi sett en rekke fusjoner. Regjeringen lanserte i forbindelse med Jeløya-erklæringen muligheten for å introdusere en foretaksmodell også ved universitetene. Etter massiv motstand fra akademia ser det ut til at denne modellen foreløpig er lagt på is, men det vil ikke være overraskende om diskusjonen dukker opp igjen ved neste korsvei

Z02.9 er diagnosekoden for «Uspesifisert undersøkelse for administrative formål». Et merkelig tema f

Det som er i ferd med å skje med Oslo universitetssykehus (OUS) er en tragedie. Liknende tragedier skjer andre steder i landet, men OUS er størst, derfor blir også den saken størst. Jeg mener det igjen er tid for å ta i bruk kampmidler som kan bli forsøkt stemplet som illegitime. Denne gangen ikke for å slåss for egen velferd, slik arbeiderne på begynnelsen av 1900-tallet gjorde (de fleste av oss som er yrkesaktive i dag vil jo uansett være pensjonister innen OUS-planene evt. settes i verk). Men for å slå ring om gode, offentlige sykehus som gir førsteklasses, gratis behandling for alle som trenger det, og sikre at de kan fortsette med det også i fremtiden. Jeg vil hevde at vi ikke bare har

Nytt sykehus sliter med plassmangel

I vinter har Sykehuset i Østfold måttet opprette en sengepost på gamle Moss sykehus. Enerom er blitt til midlertidige tomannsrom. Behandlingen er effektivisert. Undersøkelsesrom er gjort om til pasientrom. Flere tiltak er gjennomført på Sykehuset i Østfold de siste månedene for å gi alvorlig syke pasienter sengeplass. Likevel måtte 4500 pasienter ligge på korridoren i 2018. Året før var antall korridorpasienter 3800. Nå har sykehuset sett seg nødt til å åpne en midlertidig sengepost for 20 pasienter, på gamle Moss sykehus.

Tre typer penger i offentlig styring

På flere samfunnsområder ser vi at det helt ukritisk settes i gang store utbyggingsprosjekter tilsynelatende uten noen form for politisk styring. Mest synlig i helsesektoren er at Helse Sørøst har godkjent utbygging av nytt sykehus på Gaustad med en kostnad på mange milliarder. Forutsetningen er at Ullevål sykehus legges ned og at tomtene selges til boligformål. Fagmiljøene går sterkt mot denne løsningen. De ser at kvaliteten på viktige deler av behandlingen forringes og at det sannsynligvis er mye billigere og mer forsvarlig å bygge ut på Ullevål. Det er gode grunner til å være bekymret for sykehusene i de andre delene av Helse Sør-Øst sine ansvarsområder

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square