September 28, 2017

I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken av en mer eller mindre anonym byråkratmakt som styrer politikerne, og som får igjennom fusjoner og reformer som er langt fra vellykkede. Hvem er så disse «navnløse», men mektige personene, og hva har...

September 15, 2017

TIDSSKRIFTET gjorde i forkant av stortingsvalget opp status for norsk helsepolitikk. 14 skribenter fra ulike deler av helsetjenesten; allmennpraksis, sykehus, forskning og Den norske legeforening, skrev hver sine bidrag i et eget valgnummer. Aldersspennet på de åtte me...

September 13, 2017

Vi takker Geir Sverre Braut for anmeldelsen av Ny helsepolitikk – det finnes muligheter, utgitt av Helsetjenesteaksjonen og Dreyers forlag. Braut er balansert og gir motstand på noen punkter – slik vi ønsker. I denne ånden vil vi kommentere noen av poengene.


 

September 11, 2017

Exit excel-ark. Konsulenter og bureaukrater skal ud af ledelsen, og fagligheden sættes i højsædet. Ellers bliver det danske sundhedsvæsen aldrig raskt, mener professor Liselotte Højgaard. Er der en læge til stede?

September 6, 2017

Når dette skrives, er valgkampen knapt begynt. Men det er ikke dristig å spå at de helsepolitiske debattene kommer til å handle om symbolsaker i stedet for viktige spørsmål. Fire sentrale temaer kunne vært tillitstap, styring på bekostning av ledelse, irrelevante sukse...

September 3, 2017

Barne- og ungdomspsykiatrien: Å la oss styre av de nye økonomiske betingelsene vil bety å samarbeide mindre, sette verre diagnoser og være mindre tilgjengelig på telefon.

September 3, 2017

Ap har foreslått et forsøk med en helsereform der forvaltningen av spesialisthelsetjenester i sykehus og helsetjenesten i kommunene blir samordnet i et regionalt forvaltningsnivå. Forslaget er støttet av Frp og det nye Helsepartiet og har dermed store muligheter til å...

September 3, 2017

Arbeiderpartiet åpner opp for en ny gigantreform av norsk helsevesen der kommunehelsetjenesten og sykehusene får felles ledelse og finansiering (DN 4. august). Det skal styres fra et nytt forvaltningsnivå som er større enn kommunene men mindre enn regionene.  Arbeiderp...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020

February 29, 2020

Please reload

Arkiv