November 26, 2017

Slutt å gå i møter. Vask en rompe eller sett inn en pacemaker.

November 22, 2017

Helsetjenesteaksjonen, Folkebevegelsen for Lokalsykehus og Kommunenes Interesseorganisasjon for Lokalsykehus etterlyser en bred offentlig debatt om forholdet mellom politikerne og helseprofesjonene.

November 17, 2017

Vi saknar kompetente leiarar som tek det ansvaret leiarrollen inneber, og ikkje kjøper seg fri frå dette ansvaret gjennom å bruke av eksterne «spesialistar» på konsulentbasis, seier Torgeir Bruun Wyller.

November 16, 2017

Pseudovitenskapelige helseøkonomiske metoder tildekker politiske dilemmaer og fratar oss valgmulighetene.

Nylig inviterte Legeforeningen ungdomspolitikere til en samling. Hva ønsker dere å utrette innen helse? En representant snudde utfordringen. Ifølge ham måtte vi som...

November 16, 2017

Rune Slagstad fortjener stor takk for at han formidler så detaljert kunnskap om de viktige, men tilsynelatende uforståelige prosessene, som har gått for seg i norsk helsepolitikk de siste par tiårene (1). Hans gjennomgang gir større forståelse for vesentlige, men til n...

November 16, 2017

Adresseavisen har den senere tid viet adskillig spalteplass til diskusjonen om fastlegeordningen (FLO). Som fastleger er vi glade for det, for vi har en økende bekymring for at ordningen går mot en større krise og i verste fall kollaps.

November 16, 2017

LANDETS SYKEHUS er i ferd med å legge budsjett for 2018. Så også ved St. Olavs hospital. I flere år har tillitsvalgte påpekt at økonomisk fokus går på bekostning av pasientsikkerheten og ansattes arbeidsforhold.

November 2, 2017

Den eneste med personlig erfaring fra arbeid i helsevesenet av den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet, trådte ut av klinikken for over 20 år siden.

November 2, 2017

– Har de ikke fått med seg at det mangler fastleger, spør sentrale helsepolitikere på Stortinget. De reagerer på at Regjeringen ikke gjør mer for rekrutteringen.

November 2, 2017

Andelen reinnleggelser i kommunene varierte i fjor fra drøyt 10 prosent til nesten 23 prosent. Det viser tall fra Folkehelseinstituttets (FHIs) kvalitetsindikator for 30 dagers reinnleggelse blant eldre i 2016. Siden samhandlingsreformen trådte i kraft i januar 2012 ha...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg