December 21, 2017

Direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse konkluderer i rapport om informasjonssikkerhet i helsevesenet at «det ikke er noe som ikke kan drives av private aktører i utlandet». Hun sier at helsesektoren kan fritt flagge ut all drift av helsevesenets IT- sys...

December 19, 2017

Hvis jeg skal starte en revolusjon er kanskje fredag en god dag? Jeg har i lang tid sett en sykelig utvikling i skoleNorge, men som selvsagt er en del av en internasjonal trend. Jeg ønsker ikke å såre eller krenke enkeltmennesker her, men jeg mener det er helt nødvendi...

December 11, 2017

Nå som alle er enige om at fastlegeordningen er tynnslitt, kan vi endelig sette oss ned og bli enige om hvordan vi skal reparere den.

December 11, 2017

Dagens helsepolitiske praksis er å spare på skillingen og la dalaren gå, og viser at helseøkonomiske vurderingar er eit vilkår for etisk forsvarleg fordeling av helsetenester.

December 11, 2017

– Et av formålene med offentlig innsyn og åpenhet, er at man skal få kunnskap om feil og hvordan de har oppstått. Det er nødvendig med transparens for blant annet å motvirke korrupsjon. Derfor er det alvorlig at det ikke er tilstrekkelig åpenhet.

Det sier helsejurist og...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020

February 29, 2020

Please reload

Arkiv