February 17, 2018

"Er det virkelig en fordel med kontinuitet i en behandler-pasientrelasjon? Fastlegeordningen bygger på at det er kvalitativt bedre å ha én fast lege som man bygger en relasjon med enn å ha flere, med kortere relasjoner.

En kanadisk oversikt over vitenskapelige funn fra...

February 17, 2018

"Virkeligheten er at allmennmedisinsk kunnskap og definisjonsmakt blir devaluert av aktører – offentlige og kommersielle – med egne agendaer. Helsemyndighetene bruker fastlegen som salderingspost, syndebukk og ekspeditør. Private helseforsikringer, hittil tegnet av en...

February 17, 2018

Andre faggrupper ser også nødvendigheten av faglig basert styring av virksomheter i offentlig sektor: "Konklusjonen må være at fagfolk må lede fagfolk. Omorganisering av offentlig sektor er for viktig til at man kan la den ledes av folk som titulerer seg selv som endri...

February 17, 2018

"Helsefagenes tradisjonelle verdigrunnlag må gjenreises som basis for organiseringen av helsetjenestene. Et slikt ideologisk skifte er radikalt og fremtidsrettet. Pasientenes tillit til helsetjenesten er gjenreist når de kan være trygge på at behandleren bare har én ag...

February 8, 2018

Trønderopprøret har nå publisert en "Håndbok om fastlegeordningen".  Den er beregnet som informasjon og "beslutningsstøtte for dugnaden om en ordning i krise"  Ulike forfattere bidrar til å belyse hva dette handler om og hva som er i spill.

February 8, 2018

Bergen sliter med rekrutteringen av fastleger. I Tromsø nærmer det seg legekrise.

– Vi har en forverring av rekrutteringen til fastlegehjemler. Vi meldte grønn situasjon og god rekruttering i sommer. Nå melder vi gult, sier etatsdirektør Brita Øygard i Etat for Helsetje...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

February 29, 2020

December 18, 2019

December 12, 2019

Please reload

Arkiv