March 26, 2018

Beslutningsstøtte fra Trønderopprøret til dugnaden for en ordning i krise

Denne "Håndbok om Fastlegeordningen" er utarbeidet av en redaksjonsgruppe blant 25 fastleger i Trondheim, som samtidig alle sammen er universitetslektorer i lege-pasientkommunikasjon ved NTNU. Tro...

March 24, 2018

Foredrag av Sven Erik Gisvold,  Professor emeritus og overlege i anestesi ved NTNU Trondheim,  « Er vi  på vei mot et sengeløst, todelt og usolidarisk helsevesen ? – synspunkter fra Midt-Norge.»

March 24, 2018


Pasienter med flere og  diffuse symptomer blir taperne, mener professor Torgeir Bruun Wyller. – Effektiviseringen av sykehusene har vært riktig inntil et visst punkt, sier Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo. – For 20 år siden kunne man...

March 24, 2018

Helseminister Bent Høie presenterte sykehuset i Østfold som et praktsykehus  da det åpnet i 2015. Men helt fra start har det vært for lite. De neste årene planlegges det å bygge og oppgradere til sammen elleve sykehus. Nå advares det mot at feilen gjentas.
 

March 19, 2018

Mjøs-sykehuset må aldri ende som det eneste akuttsykehuset i Oppland og Hedmark.

 

March 13, 2018

Torgeir Knag Fylkesnes tror på færre konflikter og bedre helsehjelp dersom styringa av sykehusene ble flyttet nærmere pasientene.

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square