May 30, 2018

Jeg har hatt et langt og godt arbeidsforhold, preget av kjærlighet, til spesialisthelsetjenesten først og fremst i Møre og Romsdal. Hovedsakelig har jeg arbeidet ved Molde sjukehus. Men jeg har også jobbet ved sykehusene i Ålesund og Kristiansund og sittet i topplederg...

May 25, 2018

Eit anbod har resultert i pilotflukt og ambulansefly på bakken. Kven som har ansvaret, er det ikkje lett å bli klok på. KVEN STYRER? Helseminister Bent Høie (H) har ansvaret for akuttberedskapen i Noreg, men kven bestemmer over anboda?

May 25, 2018

Mange ambulansefly har i vår stått på bakken på grunn av pilotmangel, etter at dagens operatør Lufttransport tapte anbudet etter 25 års drift. Babcock, som fikk oppdraget i stedet, skulle kunne drive tjenesten 900.000 kroner billigere i uken, og på den måten spare 282...

May 21, 2018

1.    Du skal ikke tro at du betyr noe som pasient.

2.    Du skal ikke tro noe er viktigere enn helseforetaket.

3.    Du skal ikke tro du vet mer enn direktørene.

4.    Du skal ikke innbille deg du er sykere og fattigere enn os...

May 14, 2018

Forbrukerperspektivet gjør at helsetjenester nå helt ureflektert ofte vurderes på samme måte som et restaurantbesøk.

May 12, 2018

Alle mener at Oslo trenger nye sykehusbygg. Men der stopper enigheten.  Hvor skal de ligge, hvor store skal de være og hvilke funksjoner skal de ha?

Utgiver: Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Oslo legeforening, mai 2018

  

May 2, 2018

La oss slippe å bruke tid på dette nå igjen – vi vil forske, undervise og formidle!

May 1, 2018

Oslo universitetssykehus HF er planlagt videreutviklet med et stort akuttsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Ullevål fases ut på sikt, og området kan da fristilles til byutvikling.

May 1, 2018

Direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, kommenterer ikke alle fremlagte fakta om sykehusplanene i Oslo.

Bjørn Erikstein kommenterer 23.4. Bjørg Marit Andersens innlegg i Dagsavisen 19.4.

Han kommenterer ikke Bente Odners og Randi Werner-Erichsens kronikk i Dagsavisen 13.4.,,...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square