October 31, 2018

Omdannelsen fra sykehus til helseforetak i 2001 innebar tre avgjørende endringer i måten det offentlige helsevesenet i Norge ble organisert, finansiert og styrt på.

Etableringen av helseforetak brøt fundamentalt med tradisjonen for demokratisk forvaltning av, og politis...

October 28, 2018

Forskningslitteratur som sjanger er humørløs, stiv, omstendelig og forutsigbar. Den er ikke engang nødvendigvis sannere enn en meningsytring.

I vår ble jeg ferdig sykepleier. Jeg skrev bacheloroppgaven om sykepleiedokumentasjon. Mitt lille dykk inn i den svake forskning...

October 25, 2018

Etableringen av helseforetak brøt fundamentalt med tradisjonen for demokratisk forvaltning av, og politisk kontroll med, sjukehustilbudet i landet, skriver Svenn Arne Lie.

October 23, 2018

Nina Fosen er «prosjektleder for medvirkning i konseptfase Aker og Gaustad» i Oslo universitetssykehus (OUS). Tittelen er dessverre talende. Ikke fordi den er dekkende men fordi den er ufrivillig avslørende og ironisk. Sykehusledelsen turer frem med en prosess som vil...

October 22, 2018

Rune Slagstad skrev i januar om maktens arroganse ved Oslo universitetssykehus (OUS) og jeg fulgte opp om uredelighet i argumentasjonen. Maktarrogansen begrunnet Slagstad med at man så bort fra det de ansatte sa om risiko og unødvendige kostnader, og at to kvalitetssik...

October 18, 2018

Den reelle veksten i RHF-enes administrasjonskostnader blir skjult.

Les også "Det reelle sykehusbudsjettet" av Marianne Sæhle.

October 11, 2018

HR-direktør Morten Meyer ved Oslo universitetssykehus (OUS) har i en twittermelding kalt overlege Jon Henrik Laake for en «brønnpisser» fordi Laake har ytret seg kritisk om OUS’ utbyggingsplaner på Gaustad. Laake har sagt seg ferdig med saken, og det tjener til hans ær...

October 10, 2018

Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst er mangelfull, grunn og uten analysedokumentasjon og analyser. Det er mer tankespinn enn reell dokumentasjon, og gir ikke informasjon om hva som tenkes om pasientens framtid i Helse Sør-Øst.   Hele helseforetaksmodellen bø...

October 5, 2018

Få involverte synes å ha tillit til at Helse Sør-Øst vet hva de gjør  med sin store sykehusplan. Med god grunn.

Dette skal handle om sykehus. Om planen om å selge hele Ullevål sykehus og bygge stort regionsykehus på Gaustad, i tilknytning til Rikshospitalet. I tillegg s...

October 3, 2018

–Vi vil gi støtte til de ansatte i alle våre lokalsykehus, og vise at lokalbefolkningen bryr seg, fortalte Bjørn Sigurd Svingen, leder i LO GLTV i det han åpnet markeringen.

I appellene som fulgte ble det lagt stor vekt på å beholde lokalsykehusene, samtidig som helseby...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square