December 20, 2018

Sammen med professor i geologi Bjørn Jamtveit og stud.med. Astrid U. Jacobsen har Torgeir Bruun Wyller sett på forholdet mellom andelen helsepersonell og andelen administrativt personale i norske helseforetak. En generell regel er at andelen administrativt ansatte øker...

December 20, 2018

Personvern er viktig, men må pasienter dø av det», spør Aftenposten 15. desember. Foranledningen er at Norge ikke har et sentralt register over pasienter som har implantert pacemaker eller hjertestarter. Av hensyn til «personvernet» har man insistert på en struktur som...

December 20, 2018

Oslo universitetssykehus (OUS) er en pågående skandale hvor Oslo Arbeiderparti med Raymond Johansen i spissen ikke vil lytte til fortvilte ansatte, fagforeninger og aksjonsgrupper.

Eksempler fra rekken av uforståelige vedtak er nedleggelse av Aker sykehus og Radiumhospi...

December 14, 2018

Helse Sør-Øst planlegger sykehusutbyggingen av Oslo universitetssykehus fram til 2035 på et uetterrettelig, underestimert og underbudsjettert grunnlag. Dette vil gå ut over befolkningen i hele helseregionen både med hensyn til behandlingstilbud og nødvendige ressurser...

December 12, 2018

«Eldrebølgen» er et tosidig fenomen. Når andelen eldre i befolkningen øker, er det bl.a. resultat av synkende barnetall. Når det absolutte antallet øker, er det bl.a. resultat av vellykket forebygging. Eldrebølgen er noe vi har forebygget oss til, ikke noe vi kan foreb...

December 11, 2018

Framskriving av sykehuskapasiteten i Oslo i relasjon til befolkningsveksten mot 2035 er usann og uriktig.

December 10, 2018

For mange sjikt av ledere har ingen kontakt med den kliniske hverdagen.

Det har utviklet seg noen trekk ved styring av våre sykehus som svekker kvaliteten på det medisinske arbeidet, og som er unødig kostbare. Disse trekk bør derfor endres.

December 6, 2018

HTA holder et åpent møte mandag den 10. desember 2018 i samarbeid med fagforeningene om den planlagte nedleggelsen av Ullevål. Hva mener egentlig - sykepleierne, jordmødrene, portørene, helsesekretærene, legene, hjelpepleierne, psykologene, renholderne og alle de andre...

December 5, 2018

De nye sykehusene på Aker og Gaustad blir nær ti milliarder kroner dyrere enn helsebyråkratene trodde for bare et halvt år siden.

Nå varsler Oslo universitetssykehus innsparinger ved dagens sykehus for å finansiere en samlet prislapp på 32,5 milliarder kroner for første...

Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020