top of page

Lanseringsseminar av debattboken Ny helsepolitikk – det finnes løsninger

Debattboken Ny helsepolitikk – det finnes løsninger, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis i disse dager av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til mye byråkrati, overdrevent økonomifokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos både helsepersonell og pasienter.

Dette er bakgrunnen for etableringen av foreningen Helsetjenesteaksjonen. Men mange blir svar skyldig hvis de blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Sektoren oppleves som komplisert, og det er trolig også grunnen til at politikere fra alle partier viker unna, ikke våger å ta de viktige helsepolitiske beslutningene, men overlater det til byråkratiet og konsulentselskapene.

I boken viser 25 eksperter fra helsefag, juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning at det finnes alternativer til dagens helsepolitikk. De analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og munner ut i helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag – hvis de hadde villet – og som i så fall ville ført helsetjenesten på en riktigere kurs.

Boken kjøpes i bokhandelen, eller her, fra og med 25.01.2017:

http://www.dreyersforlag.no/ny-helsepolitikk.5890050-401548.html

Debattboken lanseres på Litteraturhuset i Oslo (sal Nedjma) torsdag 26. januar kl 18.00.

Program: Kl. 18.00: Møteleder Magnar Sortåsløkken ønsker velkommen. Kl. 18.10 - 18.40: dr.med. Soki Choi: Hvorfor fortsetter vi å gjøre det vi vet ikke virker? Kl. 18.40 - 19.30: Paneldiskusjon og diskusjon med salen. Paneldeltakere: Anne Kjersti Befring, Christian Grimsgaard, Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller. Fra kl. 19.30: Nærmere presentasjon av boken.

Soki Choi er dr. med. fra Karolinska Institutet i Stockholm og har vært gjesteforsker ved Harvard University. Hennes doktoravhandling om radikale endringer og sykehusfusjoner ble i 2011 prisbelønnet av European Health Management Association. Senere har hun representert en kritisk stemme overfor den dysfunksjonelt organiserte helsetjenesten, og hennes synspunkter er blitt lagt merke til både i Sverige og internasjonalt. I perioden 2011–2014 var hun senior FoU-rådgiver innen saksområdet ferdigstilling av Nya Karolinska for toppledelsen ved Karolinska Universitetssjukhuset. Hun har også undervist internasjonalt om fremtidens helsetjeneste, blant annet TED Talks 2012 (The Future of Healthcare) og Nobel Week Dialogue 2014 (The Age to Come). Av bakgrunn er hun siviløkonom fra Handelshögskolan i Stockholm, og hun har tidligere jobbet som ledelseskonsulent samt bygget opp et internasjonalt foretak innen mobil telekommunikasjon. Anne Kjersti Befring er advokat og arbeider med en doktoravhandling ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, om persontilpasset medisin og stordata. Hun har skrevet flere fagbøker og artikler i helserett. Hun har tidligere vært juridisk direktør og forhandlingsdirektør i Legeforeningen, leder i Helse- og omsorgsdepartementet og utreder i Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Christian Grimsgaard er lege og spesialist i ortopedisk kirurgi. Han arbeider til daglig ved seksjon for hånd- og mikrokirurgi ved Oslo universitetssykehus. Grimsgaard er tillitsvalgt ved sykehuset, nestleder i Norsk overlegeforening og sitter i Legeforeningens sentralstyre. Heidi Haukelien er sykepleier og sosialantropolog (ph.d.), og nestleder for Helsetjenesteaksjonen. Hun har jobbet som sykepleier i kommunal eldreomsorg og på medisinsk avdeling i spesialisthelsetjenesten. Hun arbeider nå som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I over 15 år har hun drevet med forskning, undervisning og foredrag om temaer som styring av helse- og velferdstjenester, politikk, profesjoner og kjønn, og hun har gjennomført en rekke etnografiske feltarbeid i sykehus og kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Haukelien bidro i den siste Makt- og demokratiutredningen. Torgeir Bruun Wyller er lege og spesialist i indremedisin og i geriatri. Han er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og leder for Helsetjenesteaksjonen. Han forsker blant annet på forvirringstilstander og legemiddelbruk hos gamle og driver utstrakt undervisnings- og formidlingsvirksomhet. Han har arbeidet klinisk i de fleste deler av geriatrien samt i flere andre deler av helsetjenesten. HTA styret har store forhåpninger om at boken vil vekke mange gode og konstruktive debatter i det ganske land!

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page