Røsk opp i helse-byråkratiet


Noko er rote i det norske helsevesenet. Det meiner i alle fall forfattarane bak den nye boka «Ny helsepolitikk – det finnes løsninger».

Boka skildrar fleire problem. Press på å skrive ut pasientar for tidleg fører til at talet på re-innleggingar stig. Byråkratar utan fagleg forankring og kontakt med grunnplanet. Utvikling av ein fryktkultur. Auka konsulentbruk. Mangel på tillit.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg