Sykehusene bruker mer penger på konsulenter


Totalt utgjorde kjøp av konsulenttjenester i 2015 rundt 12 milliarder kroner.

Helse- og omsorgsdepartementets departementsområde brukte nær 2,5 milliarder kroner på konsulenter i 2015.

Her er det helseforetakene som peker seg ut som den virksomhetstypen der flest virksomheter oppgir at det har vært en økning i utgiftene til konsulenttjenester i perioden: 70 prosent av helseforetakene oppgir at det har vært en økning.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv