Fagfolkene må stå frem

September 15, 2017

TIDSSKRIFTET gjorde i forkant av stortingsvalget opp status for norsk helsepolitikk. 14 skribenter fra ulike deler av helsetjenesten; allmennpraksis, sykehus, forskning og Den norske legeforening, skrev hver sine bidrag i et eget valgnummer. Aldersspennet på de åtte mennene og seks kvinnene var fra professor emeritus til representanter for Yngre legers forening.
 

 

Bildet som tegnes, er dystert. Til dels svært dystert. Den første skribenten, UiO-professor og geriatri-overlege Torgeir Bruun Wyller, slår an tonen uten å se særlig mange lyspunkter: «De bekymringsfulle reformene i norsk helsetjeneste de siste årene, som konsernorganisering av sykehusene, nedbygging av sengetall, dårlige funderte sykehusfusjoner, svarteperspillet om pasientene og vedtaksbasert fremfor fagbasert omsorg, er med få unntak vedtatt med tverrpolitisk tilslutning».

WYLLER mener – som mange av skribentene – at helsevalgkampen ble brukt til å diskutere «symbolsaker i stedet for viktige spørsmål». Styrelederen i Helsetjenesteaksjonen lanserer fire sentrale temaer som burde ha vært på dagsordenen; tillitstap, styring på bekostning av ledelse, irrelevante suksesskriterier og dyrking av omdømme fremfor kvalitet. Dette er gode poenger fra Wyller, som støttes av denne avis.
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020

February 29, 2020

Please reload

Arkiv