top of page

Fagfolkene må stå frem

TIDSSKRIFTET gjorde i forkant av stortingsvalget opp status for norsk helsepolitikk. 14 skribenter fra ulike deler av helsetjenesten; allmennpraksis, sykehus, forskning og Den norske legeforening, skrev hver sine bidrag i et eget valgnummer. Aldersspennet på de åtte mennene og seks kvinnene var fra professor emeritus til representanter for Yngre legers forening.

Bildet som tegnes, er dystert. Til dels svært dystert. Den første skribenten, UiO-professor og geriatri-overlege Torgeir Bruun Wyller, slår an tonen uten å se særlig mange lyspunkter: «De bekymringsfulle reformene i norsk helsetjeneste de siste årene, som konsernorganisering av sykehusene, nedbygging av sengetall, dårlige funderte sykehusfusjoner, svarteperspillet om pasientene og vedtaksbasert fremfor fagbasert omsorg, er med få unntak vedtatt med tverrpolitisk tilslutning». WYLLER mener – som mange av skribentene – at helsevalgkampen ble brukt til å diskutere «symbolsaker i stedet for viktige spørsmål». Styrelederen i Helsetjenesteaksjonen lanserer fire sentrale temaer som burde ha vært på dagsordenen; tillitstap, styring på bekostning av ledelse, irrelevante suksesskriterier og dyrking av omdømme fremfor kvalitet. Dette er gode poenger fra Wyller, som støttes av denne avis.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page