Bare litt gravid? Om grenser for profitt i helsenæringen

October 10, 2017

Norge har lang tradisjon for ikke-fortjenestebaserte helsetjenester drevet av ideelle organisasjoner som supplement til offentlige tilbud. De seinere år er det også etablert private selskaper som tar ut utbytte fra virksomheten. I debatten om kjøp av velferdstjenester fra disse selskapene er begrepene profitt og profitør trukket fram. Ønsket om å begrense disse selskapene karakteriseres som ideologisk begrunnet, og fornøyde brukere holdes fram for å legitimere tjenestene. Det er ingen grunn til å tvile på historiene. Jeg legger til grunn at selskap drives etter forskriftene ifølge rådende politiske retningslinjer. Imidlertid kan det være nyttig å avklare begrepsinnhold og se hvilken større sammenheng velferdsproduksjonen inngår i.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020

February 29, 2020

Please reload

Arkiv