"Lytt til pasientene selv, og til det helsepersonellet som står på gulvet, ved pasientenes side

Ett stort sykehus i Hedmark og Oppland vil føre til et dårligere tilbud til pasientene, mener Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Oslo universitetssykehus UiO og Oluf Dimitri Røe, overlege phd ved Sykehuset i Levanger / NTNU.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg