Ofres pasientsikkerheten for å få budsjettet i balanse?

November 16, 2017

LANDETS SYKEHUS er i ferd med å legge budsjett for 2018. Så også ved St. Olavs hospital. I flere år har tillitsvalgte påpekt at økonomisk fokus går på bekostning av pasientsikkerheten og ansattes arbeidsforhold.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

February 29, 2020

Please reload

Arkiv