Ofres pasientsikkerheten for å få budsjettet i balanse?

LANDETS SYKEHUS er i ferd med å legge budsjett for 2018. Så også ved St. Olavs hospital. I flere år har tillitsvalgte påpekt at økonomisk fokus går på bekostning av pasientsikkerheten og ansattes arbeidsforhold.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv