Helsetenesteaksjonen: Ti tiltak for eit betre helsevesen

Vi saknar kompetente leiarar som tek det ansvaret leiarrollen inneber, og ikkje kjøper seg fri frå dette ansvaret gjennom å bruke av eksterne «spesialistar» på konsulentbasis, seier Torgeir Bruun Wyller.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg