Helsejurist: – Vi må få vite hva ting koster, det er fellesskapets ressurser

– Et av formålene med offentlig innsyn og åpenhet, er at man skal få kunnskap om feil og hvordan de har oppstått. Det er nødvendig med transparens for blant annet å motvirke korrupsjon. Derfor er det alvorlig at det ikke er tilstrekkelig åpenhet.

Det sier helsejurist og UiO-forsker Anne Kjersti Befring.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg