Fastlegemangel i Tromsø og Bergen

Bergen sliter med rekrutteringen av fastleger. I Tromsø nærmer det seg legekrise.

– Vi har en forverring av rekrutteringen til fastlegehjemler. Vi meldte grønn situasjon og god rekruttering i sommer. Nå melder vi gult, sier etatsdirektør Brita Øygard i Etat for Helsetjenester i Bergen.

Bergens helseledere har satt varsellampen på og i Tromsø har legesituasjonen gått fra lysegrønn til nesten rød. Fastlegesituasjonen er merkbart vanskeligere, et halvt år etter VGs kartlegging.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg