Her er hva vi taper når fastlegeordningen nå kan bryte sammen pga manglende faglig kunnskap hos myndighetene

February 17, 2018

"Er det virkelig en fordel med kontinuitet i en behandler-pasientrelasjon? Fastlegeordningen bygger på at det er kvalitativt bedre å ha én fast lege som man bygger en relasjon med enn å ha flere, med kortere relasjoner.

En kanadisk oversikt over vitenskapelige funn fra 1985 til og med 2017 finner at det gir god mening i å satse på slik “relasjonel kontinuitet” i forhold til en behandler.

Det er en økende mengde bevis som peker på assosiasjonen mellom kontinuitet i relasjonen til én behandler, og i mindre grad med kontinuitet på praksisnivå, og bedrede resultater og tilfredshet.

For noen målbare effekter, (bruk av tjenester og mortalitet) er det sånn at jo større grad av tilknytning, jo bedre er resultatene.

I den helt knappe oversikten viser forfatterne antallet og hvilke artikler som støtter ulike tydelige funn som:

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

February 29, 2020

Please reload

Arkiv