Konsekvensen av sviktende faglig kompetanse ser vi nå også true fastlegeordningen

"Virkeligheten er at allmennmedisinsk kunnskap og definisjonsmakt blir devaluert av aktører – offentlige og kommersielle – med egne agendaer. Helsemyndighetene bruker fastlegen som salderingspost, syndebukk og ekspeditør. Private helseforsikringer, hittil tegnet av en halv million nordmenn, undergraver vedtatte prioriteringskriterier."

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv