Norske Sykehus er sprengt - nedbyggingen må stoppes

Foredrag av Sven Erik Gisvold, Professor emeritus og overlege i anestesi ved NTNU Trondheim, « Er vi på vei mot et sengeløst, todelt og usolidarisk helsevesen ? – synspunkter fra Midt-Norge.»

Utvalgt innlegg
Siste innlegg