Samlet kirurgmiljø krever prosedyrelister

Fagmiljøene truer med at de vil slutte å utføre fagmedisinske vurderinger for helsemyndighetene dersom kravet om forskriftsfestede prosedyrelister i spesialistutdanningen ikke tas til følge.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv