Planene for Aker og Gaustad viser at Ullevål må bestå

Oslo universitetssykehus HF er planlagt videreutviklet med et stort akuttsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Ullevål fases ut på sikt, og området kan da fristilles til byutvikling.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv