Økt forbrukermakt i helsetjenesten utfordrer idealet

Forbrukerperspektivet gjør at helsetjenester nå helt ureflektert ofte vurderes på samme måte som et restaurantbesøk.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg