Høie-loven av Stig Hansen

1. Du skal ikke tro at du betyr noe som pasient.

2. Du skal ikke tro noe er viktigere enn helseforetaket.

3. Du skal ikke tro du vet mer enn direktørene.

4. Du skal ikke innbille deg du er sykere og fattigere enn oss.

5. Du skal ikke tro at du har mer innsikt om helse enn oss.

6. Du skal ikke tro du kan være bedre pasient enn oss.

7. Du skal ikke tro at du duger til helsehjelp uten at det er økonomisk vurdert.

8. Du skal ikke kritisere systemet.

9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om enkeltindivider.

10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg