Uforsvarlig reduksjon av sengeplasser i Oslo

Dagens sengekrise med kort liggetid og få pasientsenger vil føre til ren nød innen Oslo-regionens helsevesen, i alle fall når befolkningen øker.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg