Maktens arroganse og uredelighet

October 22, 2018

Rune Slagstad skrev i januar om maktens arroganse ved Oslo universitetssykehus (OUS) og jeg fulgte opp om uredelighet i argumentasjonen. Maktarrogansen begrunnet Slagstad med at man så bort fra det de ansatte sa om risiko og unødvendige kostnader, og at to kvalitetssikringsrapporter fra våren 2016 var underslått. De sa at alternativ 2, som innebar at Ullevål ble beholdt som stort akuttsykehus med  traumesenter og Rikshospitalet forble som det er som høyspesialisert sykehus, ikke var tilstrekkelig utredet.


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

June 4, 2020

February 29, 2020

Please reload

Arkiv