SYKEHUSPLANENE I HELSE SØR-ØST 2019-2035 Planene er større enn evnen; regnestykket går ikke opp.

Helse Sør-Øst har i sin økonomiske langtidsplan frem til 2028 planlagt med 53 milliarder til bygg, anlegg og vedlikehold i hele regionen. Av disse er ca. 45 milliarder til nye bygg.....

https://www.facebook.com/events/365291834261551/

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv