Tre typer penger i offentlig styring

February 10, 2019

På flere samfunnsområder ser vi at det helt ukritisk settes i gang store utbyggingsprosjekter tilsynelatende uten noen form for politisk styring. Mest synlig i helsesektoren er at Helse Sørøst har godkjent utbygging av nytt sykehus på Gaustad med en kostnad på mange milliarder. Forutsetningen er at Ullevål sykehus legges ned og at tomtene selges til boligformål. Fagmiljøene går sterkt mot denne løsningen. De ser at kvaliteten på viktige deler av behandlingen forringes og at det sannsynligvis er mye billigere og mer forsvarlig å bygge ut på Ullevål. Det er gode grunner til å være bekymret for sykehusene i de andre delene av Helse Sør-Øst sine ansvarsområder

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

February 29, 2020

Please reload

Arkiv