Foretaksproblemet

February 20, 2019

Før vi innfører foretaksmodellen i høyere utdanning, er det nyttig å se på hvordan den egentlig funker.

 

Offentlig sektor i Norge har i de senere år vært preget av reformer og sentralisering til færre og større enheter. Sykehusreformen og politireformen er nå gjennomført, men også innen forskning og høyere utdanning har vi sett en rekke fusjoner. Regjeringen lanserte i forbindelse med Jeløya-erklæringen muligheten for å introdusere en foretaksmodell også ved universitetene. Etter massiv motstand fra akademia ser det ut til at denne modellen foreløpig er lagt på is, men det vil ikke være overraskende om diskusjonen dukker opp igjen ved neste korsvei

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Helsedebatten som ga noen ubehagelige assosiasjoner

January 28, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

February 29, 2020

Please reload

Arkiv