Håp om en mer lydhør sykehusledelse

"Nye koster vil kunne legge bort prestisjen, lære av erfaringene fra Akerstriden og komme ut av den fastlåste konflikten", Jan Bøhler, stortingsrepresentant, Oslo (Ap)

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv