Målbildet for OUS må endres

Helseminister Høie forsvarer nedlegging av Ullevål og tar i Aftenposten 5. juli personlig ansvar for prosessen. Høie hevder at Stortinget har bestemt at helseministeren er øverste myndighet som skal fatte beslutninger i store saker, slik som bygging av nye sykehus og endring av sykehusstruktur. Helseministeren må lese helseforetaksloven en gang til, og Stortingets merknader til lovens §30. Saker av vesentlig karakter skal ikke avgjøres av helseforetaket selv

Utvalgt innlegg
Siste innlegg