Fødeopprør i hele Norge

I VG-helg fra lørdag 10/8-19, står det en fyldig og meget informativ reportasje om fødeopprøret i Norge! " Opprøret mot nedleggelse av fødetilbud sprer seg i hele landet. Reisetiden har økt siden 2012: I 18 prosent av kommunene ligger fødetilbudet mer enn to timers reise unna, viser VGs store undersøkelse." " I Norge har vi 39 fullverdige fødeavdelinger og klinikker,samt seks fødestuer. Det beregnede behovet ut fra folketall er litt over 50, ifølge anbefalinger fra WHO.»

Utvalgt innlegg
Siste innlegg