Beredskap og sykehusbygging: Hva bør vi lære av covid-19?

Med covid-19-pandemien gjentas viktig, men tilsynelatende glemt lærdom. Sykehusene må rustes opp og bygges slik at Norge er adekvat forberedt på nye epidemier og pandemier.

Les mer her:

Utvalgt innlegg
Siste innlegg