Det store sykehusranet

Helse Sør-Øst (HSØ) vil legge ned Ullevål sykehus og selge den store Ullevåltomta. De vil bygge stort og nytt på trange tomter ved Rikshospitalet og Aker. For å gjennomføre denne planen må Helse Sør-Øst kjøpe tilbake personalboligtomtene på Aker, som Oslo kommune solgte billig til private eiendomsaktører i 2001.

Les hele artikkelen her:

Amundsen_og_Haug_030821
.pdf
Download PDF • 355KB

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv